{"img":"","passBy":"0","picBd":"0","size":"1","bdSize":"1","cwidth":30,"cheight":30,"image":"//oss.xinghuo86.cn/477183147507748/1608860470728.png","picWidth":"30","picHeight":"30","inpColor":"#2b2b2b","colorType":"color","color":"#2b2b2b","line":"solid","lineVal":"1","jump":"1","hasEdit":true,"linkData":{"linkType":"2","linkName":"/en/index.html","linkUrl":"/en/index.html","jsonData":{}}}

全国咨询热线:0760-22822770

{"img":"","passBy":"0","picBd":"0","size":"1","bdSize":"1","cwidth":27,"cheight":27,"image":"//oss.xinghuo86.cn/477183147507748/1608860227432.png","picWidth":27,"picHeight":27,"inpColor":"#2b2b2b","colorType":"color","color":"#2b2b2b","line":"solid","lineVal":"1","jump":"0","hasEdit":true}
{"img":"","passBy":"1","picBd":"0","size":"1","bdSize":"1","cwidth":87,"cheight":87,"image":"//oss.xinghuo86.cn/477183147507748/1608861474840.png","imageHover":"//oss.xinghuo86.cn/477183147507748/1608861485178.png","picWidth":87,"picHeight":87,"inpColor":"#2b2b2b","colorType":"color","color":"#2b2b2b","line":"solid","lineVal":"1","jump":"1","linkData":{"linkType":"1","linkName":"研发优势","linkKey":"page","linkUrl":"page.html?id=488060269625368","jsonData":{}},"hasEdit":true}
{"img":"","passBy":"1","picBd":"0","size":"1","bdSize":"1","cwidth":87,"cheight":87,"image":"//oss.xinghuo86.cn/477183147507748/1608861474840.png","imageHover":"//oss.xinghuo86.cn/477183147507748/1608861485178.png","picWidth":87,"picHeight":87,"inpColor":"#2b2b2b","colorType":"color","color":"#2b2b2b","line":"solid","lineVal":"1","jump":"1","linkData":{"linkType":"1","linkName":"研发优势","linkKey":"page","linkUrl":"page.html?id=488060269625368","jsonData":{}},"hasEdit":true}
{"img":"","passBy":"1","picBd":"0","size":"1","bdSize":"1","cwidth":87,"cheight":87,"image":"//oss.xinghuo86.cn/477183147507748/1608861474840.png","imageHover":"//oss.xinghuo86.cn/477183147507748/1608861485178.png","picWidth":87,"picHeight":87,"inpColor":"#2b2b2b","colorType":"color","color":"#2b2b2b","line":"solid","lineVal":"1","jump":"1","linkData":{"linkType":"1","linkName":"研发优势","linkKey":"page","linkUrl":"page.html?id=488060269625368","jsonData":{}},"hasEdit":true}
{"img":"","passBy":"1","picBd":"0","size":"1","bdSize":"1","cwidth":87,"cheight":87,"image":"//oss.xinghuo86.cn/477183147507748/1608861438024.png","imageHover":"//oss.xinghuo86.cn/477183147507748/1608861438022.png","picWidth":"87","picHeight":"87","inpColor":"#2b2b2b","colorType":"color","color":"#2b2b2b","line":"solid","lineVal":"1","jump":"1","linkData":{"linkType":"1","linkName":"在线留言","linkKey":"page","linkUrl":"page.html?id=488060269625454","jsonData":{}},"hasEdit":true}
{"img":"","passBy":"1","picBd":"0","size":"1","bdSize":"1","cwidth":87,"cheight":87,"image":"//oss.xinghuo86.cn/477183147507748/1608861428361.png","imageHover":"//oss.xinghuo86.cn/477183147507748/1608861428365.png","picWidth":87,"picHeight":87,"inpColor":"#2b2b2b","colorType":"color","color":"#2b2b2b","line":"solid","lineVal":"1","jump":"1","linkData":{"linkType":"1","linkName":"产品展示","linkKey":"page","linkUrl":"product.html","jsonData":{}},"hasEdit":true}
{"img":"","passBy":"1","picBd":"0","size":"1","bdSize":"1","cwidth":87,"cheight":87,"image":"//oss.xinghuo86.cn/477183147507748/1608863033862.png","imageHover":"//oss.xinghuo86.cn/477183147507748/1608861428338.png","picWidth":"87","picHeight":"87","inpColor":"#2b2b2b","colorType":"color","color":"#2b2b2b","line":"solid","lineVal":"1","jump":"1","linkData":{"linkType":"1","linkName":"技术支持","linkKey":"page","linkUrl":"page.html?id=488060269625378","jsonData":{}},"hasEdit":true}

联系我们

CONTACT US
联系方式
当前位置: 首页 联系我们 联系方式

中山市小榄镇天山电器厂
电 话:0760-22822770
传 真:0760-22827543
联系人:业务经理梁先生 13322906366           
总经理 13702790230                
工程师卢先生 13923307898
地 址:广东省中山市小榄镇高沙社区源和北路悦生二街二巷8号四至五楼
邮 箱:tianshandq@tianshandq.com
网 址:http://www.tianshandq.com